Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním mnou uvedených osobních údajů v přihlašovacím formuláři správcem:

Název: o-kruh rodinné centrum z.s.
IČO: 19374836
Sídlo: Loučná 1053, 783 53 Velká Bystřice

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20836 (dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřebu spolku:

 • k vedení seznamů a evidencí účastníků kurzů pořádaných spolkem a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a v přihlašovacím formuláři (jméno, jméno dítěte, věk dítěte, e-mail, telefonní číslo, alergie na potraviny);

b) pro marketingové a informační účely:

 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
 • souhlasím, aby fotografie (či skupinové foto) mě a mého dítěte/dětí pořízené na kurzech pořádaných spolkem, byly uveřejněny na webových stránkách spolku, na profilu na sociální síti spolku, v tisku a propagačních materiálech spolku.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení nebo do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Další informace v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů

Tento web používá cookies k optimalizaci svého běhu a k fungování analytických nástrojů. View more
Souhlasím
Odmítnout